Du thuyền

Với kinh nghiệm dẫn đầu trong ngành Hàng hải trên toàn thế giới, các giải pháp sơn và chất phủ của Jotun cũng đồng thời bảo vệ các du thuyền bao gồm du thuyền thư giãn và siêu du thuyền. Luôn tiên phong trong cải tiến sản phẩm và công nghệ, Jotun cam kết cung cấp các giải pháp bảo vệ du thuyền tiên tiến nhất. Tại Jotun, chúng tôi không chỉ cung cấp sơn, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, sáng tạo và cam kết đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất trong ngành công nghiệp du thuyền.

Hãy chọn một trong những giải pháp dưới đây để biết thêm chi tiết về các hệ sơn và chất phủ của Jotun